M-Ready

Wanneer informeer ik mijn medewerkers over de bedrijfsverkoop?

Een bedrijfsoverdracht is een spannende ervaring die veel onzekerheden en onrust kan veroorzaken bij de werknemers van jouw onderneming. Daarom is het ook verstandig om zo weinig mogelijk medewerkers te betrekken bij een voorgenomen bedrijfsverkoop. Ook kunnen er situaties ontstaan die invloed hebben op klanten en leveranciers.

Het beste moment

Veel ondernemers vragen zich af wat het beste moment is om hun werknemers te vertellen over een bedrijfsovername. Ze hebben er moeite mee om tegenover hun medewerkers een geheim te moeten bewaren. Om een fijne werkrelatie te behouden is eerlijkheid immers zeer belangrijk en soms is het ook lastig om het geheim te houden. Zo moet je als verkoper naar besprekingen. Als die niet op het eigen kantoor zijn, valt dit natuurlijk op. Echter, de nadelen van het vroegtijdig bekend maken zijn simpelweg te groot. Dit wil niet zeggen dat er tijdens het proces niemand naast de aandeelhouders betrokken moet worden. Bij een bedrijfsovername komen bijvoorbeeld de financiële cijfers ter sprake en worden deze gepresenteerd in een bidbook. In sommige situaties is het lastig om deze informatie te vergaren zonder bepaalde medewerkers die direct bij deze informatie kunnen.

Duidelijke communicatie

In zo’n situatie is het belangrijk om goed in te schatten in hoeverre de specifieke medewerker(s) van toegevoegde waarde zijn voor het proces en of ze er op een professionele en vertrouwelijke manier mee kunnen omgaan. Het is de taak aan de verkoper om deze inschatting te maken en zodoende (een) medewerker(s) te betrekken bij het proces. Over het algemeen blijkt naderhand dat medewerkers, die van tevoren niet geïnformeerd waren over het verkoopproces, daar begrip voor tonen. Het is vaak belangrijker dat op het moment dat je het bekend maakt, je ook concreet kan communiceren wat de bedrijfsverkoop voor jouw werknemers betekent. Dit geeft direct een gevoel van duidelijkheid. Communiceer dan ook pas op het moment dat de verkoop definitief is, en de toekomstplannen bekend zijn. Spreek dit dus ook duidelijk af met de koper. Tot slot is het belangrijk dat je jouw medewerkers informeert voordat er een persbericht wordt gepubliceerd. Uit wederzijdse collegialiteit is het wel zo netjes dat jouw collega’s de overname niet hoeven te vernemen via de media. Als werkgever wil je hen bovendien graag als eerste kunnen informeren.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het informeren van jouw medewerkers bij een bedrijfsverkoop? Of wil je graag aanvullende informatie voor het verkoopklaar maken van jouw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact op met onze medewerkers.

Neem contact op

Wil je meer weten over de route naar een succesvolle verkoop? Maak dan een afspraak.
Maarten van Druten → m.vandruten@m-ready.nl → 06 – 54 21 34 57
Erik Bretveld → e.bretveld@m-ready.nl → 06 – 55 79 23 33