M-Ready

Voorbereidingen om jouw bedrijf goed te verkopen

Op ten duur krijgt elke ondernemer ermee te maken: het verkopen van de onderneming. Over het algemeen kunnen ondernemers lastig inschatten wat er bij een overnametraject komt kijken en met welk tijdsbestek hierbij rekening moet worden gehouden. Het verkoopgereed maken van jouw onderneming kan namelijk zomaar twee tot vijf jaar tijd in beslag nemen. Des te belangrijker dat je tijdig begint met dit proces. Een goede voorbereiding is immers het halve werk en dat is niet anders in de overnamewereld. Met een goede voorbereiding kunnen deze last minute handelingen voorkomen worden.

Het verkoopklaar maken van bedrijf is een proces dat bestaat uit meerdere gecompliceerde aspecten. Deze zijn in niet allemaal in één artikel te omschrijven en zullen voor iedere onderneming verschillen. Een aantal zaken echter vragen hierbij specifieke aandacht.

  1. Schone balans

Om een goed beeld van de winstgevendheid te geven is het van belang om een schone balans te hebben. Zorg ervoor dat er – tegen de tijd van verkoop – geen vaste activa die je privé ook gebruikt op de balans staan. Daarnaast is het van belang dat de administratie up-to-date is.

  1. Rekening-courant

Voor de verkoop van een bedrijf is het van belang dat de verhoudingen tussen de onderlinge rekening-courant beperkt blijven.

  1. Incourante voorraad

Om vervelende situaties tijdens het boekenonderzoek (due diligence) te voorkomen, is het van belang om jouw incourante voorraad in kaart te brengen. Het is dan ook handig om de incourante voorraad vroegtijdig weg te werken.

  1. Risicoprofiel

Het is belangrijk om het risicoprofiel en risicospreiding van uw onderneming te analyseren. Onderdeel van de risicoanalyse is onderzoek naar de mate waarin het succes van jouw onderneming van jou – als DGA – afhankelijk is, maar ook het dubieuze debiteurenrisico maakt hiervan onderdeel uit. Een optie om het ondernemersrisico wil verkleinen, is het versterken van het managementteam. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het managementteam capabel genoeg is om – zonder u/DGA – het bedrijf te runnen. Heb je plannen om jouw bedrijf (op korte óf lange termijn) te verkopen? Neem dan tijdig contact met ons op en wij helpen je bij het inzichtelijk maken van de mogelijke risico’s en jouw positie in de markt.

Neem contact op

Wil je meer weten over de route naar een succesvolle verkoop? Maak dan een afspraak.
Maarten van Druten → m.vandruten@m-ready.nl → 06 – 54 21 34 57
Erik Bretveld → e.bretveld@m-ready.nl → 06 – 55 79 23 33