M-Ready

Ik zoek naar het juiste toekomstplan; niet voor het bedrijf maar voor mijzelf als ondernemer.

De meeste ondernemers – zo ook ikzelf – zijn dagelijks heel erg druk bezig met de dagelijkse gang van zaken. Soms neem je echt wel even de tijd om over toekomstige zaken na te denken, maar dan haalt ‘iets’ je weer terug in het nu. En er is altijd wel ‘iets’. Écht nadenken over de toekomst én daar naar handelen, is best lastig voor veel ondernemers. Toch spreek ik wekelijks ondernemers waarmee het simpelweg goed gaat: de business draait lekker, de winsten blijven op peil of groeien door en de klanten zijn nog steeds loyaal. Maar als we dan even doorpraten over: “Hoe zie jij jouw rol in de toekomst dan?”, gaat er een ander luikje open.  

Wat ik dan zoal hoor en zie is dat deze ondernemers zichzelf bevragen met:

  • Hoe gaat onze markt zich in de toekomst ontwikkelen? Blijft het zo of wordt het lastiger?
  • Vind ik het zelf nog wel echt zo leuk als voorheen?
  • Passen andere bedrijven zich sneller aan of pakken ze het slimmer aan?
  • Wordt het niet eens tijd voor een goed en helder (toekomst)plan?

Vaak werken ondernemers maar door en door. De vraag is of je dan ook precies weet waarmee je nu de juiste keuzes voor de toekomst maakt. Iedere succesvolle ondernemer zoekt naar antwoorden of inzichten. Het grappige is dat andere ondernemers – die deze fases al een keer doorlopen hebben – het direct herkennen. Je hebt op zo’n moment of in zo’n fase weer een duidelijk toekomstplan nodig. Misschien niet eens voor je bedrijf, maar vooral voor jezélf. Wat ga ik doen de komende 2-5 jaar? Hoe ga ik het doen?

Herkenbare indicatoren
Meestal zijn dit de voorlopers van een verandering die op komst is. Die verandering heeft meestal een aanleiding (er is iets gebeurd, voorgevallen) en een droombeeld (dit heb ik altijd al gewild of gedroomd) in zich. Dit zijn voor mij als ervaringsdeskundige dan ook indicatoren dat je je eigen rol in het bedrijf of als ondernemer aan het ‘herijken’ bent. Dat is volkomen normaal. Soms leidt dat ertoe dat je je eigen rol gaat verleggen en meer áán je bedrijf gaat werken in plaats van ín je bedrijf. En soms geeft dit een impuls om na te gaan denken over het (op termijn) verkopen van je bedrijf. Welke het ook is, in beide gevallen is het zeer relevant om te kijken naar de waarde van je bedrijf. Want er komt dan ergens een moment dat je die gaat definiëren en/of verzilveren.

Voorbereiden met de juiste kennis
Wat in zo’n fase wel van belang is, is dat je helderheid in je plan creëert; dat je de tijd neemt om je te verdiepen in de waarde-dragers van jouw bedrijf. Waarmee of waardoor creëer ik waarde met mijn bedrijf? Wat zijn die elementen die waarde toevoegen en hoe kan ik die elementen mogelijk nog een boost geven de komende jaren? En áls ik dan zou besluiten om meer áán mijn bedrijf te gaan werken, dan kan ik maar beter weten wááraan. Wat maakt mijn bedrijf in de toekomst meer waard?

Dat verschilt uiteraard per business en sector waarin je actief bent, maar er zijn altijd een aantal kernzaken die je kunt benadrukken of een boost kunt geven. Vaak zijn dat zaken die je door alle drukte soms hebt laten liggen. Het kan het creëren van de juiste (groei)cultuur zijn, het kan het realiseren van omzetgroei zijn, het stimuleren van winstgevendheid, het aangaan van samenwerkingsverbanden, het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten of het sterker maken van het managementteam (zonder jou dagelijkse bemoeienis) en ga zo maar door.

Creëer 10% tot 30% meer waarde
Het zo precies mogelijk weten wat voor jouw (bedrijfs)situatie de juiste keuzes zijn, geeft een duidelijke richting en 100% focus. Als je daar omheen de juiste voorbereidingen treft en zaken in gang zet die de waarde een stimulans geven, kun je zeker 10-30% waarde gaan toevoegen aan je bedrijf. En die waarde is gelijk aan de aandeelhouderswaarde en dus ook min of meer de ‘prijs’ die jij gaat krijgen voor je bedrijf. Mijn voorzichtige conclusie is dan ook: het herijken van je eigen rol en toekomstplan kan bijzonder lucratief zijn. Soms leidt dit proces versneld tot het verkoopklaar maken van je bedrijf, maar het kan ook zeer zeker een enorme motivatie opleveren om je bedrijf verder uit te bouwen en te laten groeien.

Weet dat je niet de enige bent

Weet dat deze kwesties bij veel ondernemers (onderhuids) spelen. Vandaar dat wij deze zaken bespreekbaar maken in een vertrouwde setting. Wij nodigen dan 5-10 ondernemers uit om dit soort ontwikkelingen met elkaar te bespreken. Dan leer je van elkaar en zie je ook de slimme oplossingen die anderen inzetten. Je bent daarom van harte welkom om daarover met ons, of tijdens een van onze Masterclasses, van gedachte te wisselen.

Neem contact op

Succesvol jouw bedrijf verkopen, begint hier. Door jouw bedrijf verkoopklaar te maken, met behulp van M-Ready.nl, creeer je tussen de 10 en 30 procent meer bedrijfswaarde. Stap voor stap helpen wij u bij dit proces. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wil je meer weten over de route naar een succesvolle verkoop? Maak dan een afspraak.
Maarten van Druten → m.vandruten@m-ready.nl → 06 – 54 21 34 57
Erik Bretveld → e.bretveld@m-ready.nl → 06 – 55 79 23 33