M-Ready

5 tips om jouw bedrijfswaarde te vergroten

Als ondernemer kan je de bedrijfswaarde beïnvloeden. De waarde wordt bepaald door de mate waarin je in de toekomst in staat bent en blijft de financiële resultaten te realiseren, ongeacht of dankzij veranderingen die in de toekomst plaatsvinden. Er zijn diverse elementen binnen je bedrijf die van invloed zijn op de waarde en die in orde moeten zijn om in te kunnen spelen op veranderingen. We hebben ze voor je op een rij gezet.

  1. Maak jouw bedrijf schaalbaar

Het is vaak zo dat na een eerste periode van groei de inkomsten van een nieuwbakken bedrijf stagneren. Als ondernemer heb je misschien wel een product dat aansluiting vindt op de markt, maar het kan lastig zijn om je concept ook daadwerkelijk te laten vliegen. Je hebt behoefte aan een duurzame bedrijfsstructuur en schaalbaarheid is daarbij het sleutelwoord. Met een schaalbare onderneming kun je jouw onderneming aanpassen aan groei en – in periodes dat het minder gaat – krimp. In een ideale situatie kun je de verkoop van je product of dienst sterk opvoeren, zonder dat er zich knelpunten voordoen in bijvoorbeeld productie, distributie of after sales.

  1. Neem een abonnement als businessmodel

Een dienst voor muziek, films, scheermesjes, bloemen, maaltijden en software – het abonnement als businessmodel wint in rap tempo terrein. Daarom vertellen wij je waarom consumenten en ook bedrijven veel voelen voor het verdienmodel. Er zijn verschillende redenen waarom consumenten vandaag de dag geen genoeg lijkten te krijgen van abonnementen. Zo bieden ze veel gemak en zekerheid. Het is er altijd, onbeperkt, toegankelijk en het werkt altijd. Voor je bedrijf vormt het bieden van abonnementen vaak een zeer aantrekkelijk verdienmodel. Niet alleen weet je op deze manier de omzetten op te schroeven, maar ze maken deze ook een stuk voorspelbaarder. Bovendien stelt het dienstenmodel jouw bedrijf in staat een schijnbaar onuitputtelijke bron gebruikersdata aan te boren.

  1. Maak je bedrijf onafhankelijk

Hoe afhankelijk is de organisatie van jou? Afhankelijkheid van enkele personen is het grootste ondernemingsrisico. Ook de klanten moeten zo weinig mogelijk afhankelijk zin van de directeur-grootaandeelhouder. Bij het wegvallen van een van de sleutelfiguren binnen jouw onderneming komen de resultaten direct onder druk te staan. Een toekomstige investeerder/koper zal een hoger rendement eisen vanwege het risico. Maak jezelf als eigenaar overbodig en zorg voor mensen in de organisatie die hetzelfde kunnen als jou.

  1. Verdiep je in de markt en klanten

Welke ontwikkelingen komen er op je af? En welke invloed hebben deze op je klanten en dus op jou? Breng de markt en interne processen in kaart en benoem kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten. Zorg voor een goede marktspreiding. Als de producten en diensten slechts op één markt gericht zijn, kan dit grote risico’s met zich meebrengen. Immers, als het slecht gaat op die ene markt zonder de mogelijkheid om op andere markten terug te vallen, heeft dit directe gevolgen. Als de omzet wordt gehaald bij slechts enkele klanten, vormt dit ook een groot risico. Zorg daarom voor een gezonde spreiding van het klantenbestand.

  1. Maak je informatiesystemen op orde

Zorg dat alle informatie binnen de organisatie is vastgelegd. Denk hierbij niet alleen aan financiële informatie maar ook aan intellectueel eigendom, productsamenstellingen, klantdata en personeelsgegevens. Om deze informatie inzichtelijk te krijgen en te kunnen meten is het noodzakelijk dat je managementinformatie op orde is. Het management moet snel kunnen beschikken over essentiële informatie. Zorg daarom voor goede rapportages over de financiële prestaties van het bedrijf.

Meer informatie

Wil je meer weten over het vergroten van jouw bedrijfswaarde? Neem dan contact op met de adviseurs van M-Ready. Uit meer dan 60 verkooptransacties per jaar blijkt dat het op het juiste manier verkoopklaar maken van je bedrijf jouw kans op een succesvolle transactie aanzienlijk vergroot.

Neem contact op

Wil je meer weten over de route naar een succesvolle verkoop? Maak dan een afspraak.
Maarten van Druten → m.vandruten@m-ready.nl → 06 – 54 21 34 57
Erik Bretveld → e.bretveld@m-ready.nl → 06 – 55 79 23 33